Cập Nhật Main Event Final Day APT 2018

0
605

Tiếp tục là chiến thắng của Lê Hồng Nghĩa

Level: 35 Blinds: 250K-500K Ante: 50K

Lê Hồng Nghĩa tiếp tục giành pot trước Adrian Esslen. Lê Hồng Nghĩa raise 1.2M, Esslen 3-bet 3.4M, Lê Hồng Nghĩa all in và Esslen fold.

Phản công tới từ Lê Hồng Nghĩa

Level: 35 Blinds: 250K-500K Ante: 50K

Sau giờ giải lao là đòn phản công từ Lê Hồng Nghĩa khi liên tục thắng liền 3 pots . 1 Trong số đó là khi Adrian Esslen raise 1.25M và Lê Hồng Nghĩa call.  flop 6 2 4, Lê Hồng Nghĩa check nhưng Esslen bet 950k, và Lê Hông Nghĩa check-raise all in. Esslen folded.

1 pha shove all-in tới từ Lê Hồng Nghĩa

Level: 34 Blinds: 200K-400K Ante: 50K

Trong khi Adrian Esslen đang có vẻ kiểm soát thì Lê Hồng Nghĩa lập tức phản đòn . Tại ván đấu này, Lê Hồng Nghĩa 3-bet all in và Esslen mất 1M chip raise.

Adrian Esslen Top pair

Level: 34 Blinds: 200K-400K Ante: 50K

Le Hong Nghĩa bet 800k từ đầu và Adrian Esslen check.Flop  K 2 5 and Esslen check-callLê Hồng Nghĩa 1M bet. Turn về 4  Esslen tiếp tục check-call Lê Hồng Nghĩa 1.5m bet. Khi river, 2 VDV check và Esslen thắng với K 9 top pair

Adrian Esslen  giành pots với small pocket

Level: 34 Blinds: 200K-400K Ante: 50K

Tại ván đấu này Lê Hồng Nghĩa bet 1M và được Esslen call.

Flop về 6 9 2, Esslen check, Lê Hồng Nghĩa bet 1M, và Esslen call. Với 3 turn và J river, 2 VDV đều check và Esslen thắng với K 3 low pair.

Adrian Esslen shoves 

Level: 34 Blinds: 200K-400K Ante: 50K

Bàn về  8J 10 2 and Lê Hồng Nghĩa bet 2.3M. Adrian Esslen smooth-called.

River về A , Lê Hồng Nghĩa checkd và Esslen quyết định shove làm Lê Hồng Nghĩa fold. Esslen lật lên lá 6♦

Final – Adrian Esslen và Lê Hồng Nghĩa

Vậy là chỉ còn 2 VDV còn lại tranh chức vô địch ATP 2018. Hãy cùng chúc 2 VDV gặp nhiều may mắn trong trận tranh hùng này.

Vị Trí thứ 3 – Nguyễn Hoàng Anh

Level: 33 Blinds: 150K-300K Ante: 50K

Lại thêm 1 VDV nữa bị loại bởi ADrian Esslen . Bàn về A Q 5 2, Nguyễn Hoàng Anh check, Esslen bet 1.050M và Nguyễn Hoàng Anh call.  river ra 2, Esslen quyết định shove all-in và Nguyễn Hoàng Anh call.

Esslen A Q higher two pair
Nguyen A 10

Nguyễn Hoàng Anh đã kết thúc event tại trí thứ 3 với giải thưởng 606,720,000 VND.

Lê Hồng Nghĩa trở thành chip leader.

Level: 33 Blinds: 150K-300K Ante: 50K

Lần đầu tiên trong ngày Lê Hồng Nghĩa trở thành chip leader với công không nhỏ của Adrian Esslen. Tiếp tục là 1 pha double-up của Lê Hồng Nghĩa

Le A Q
Esslen J J

Bàn về 5 A 8 10 4 giúp Lê Hồng Nghĩa dành chiến thắng và có 13.8M chip.

Lê Hồng Nghĩa vs Adrian Esslen (2)

Level: 33 Blinds: 150K-300K Ante: 50K

Ván đấu bắt đầu khi Esslen raise 725k và được Lê Hồng Nghĩa call.

Flop ra 4 7 J, cả 2 cùng check . Turn về 2 , Esslen bet 450k và Lê Hồng Nghĩa call. River về 6 , Lê Hồng Nghĩa quyết định bet 1M. Esslen call. Lê Hồng Nghĩa với K 7♥ dành dược flush và lần nữa đánh bại chip leader hiện tại.

Lê Hồng Nghĩa vs Adrian Esslen

Level: 33 Blinds: 150K-300K Ante: 50K

Lê Hồng Nghĩa quyết định all-in và ngay lập tức chip leader Adrian Esslen call.

Nghia A K
Esslen A 3

Bàn 5 7 8 9 4 giúp Lê Hồng Nghĩa có flush và tiếp tục cuộc chơi với 5M.

Lâm Kim Long cán đích tại vị trí thứ 4

Level: 33 Blinds: 150K-300K Ante: 50K

Sau khi thua hand trước bởi Nguyễn Hoàng Anh, Lâm Kim Long ko còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ shove hoặc fold. Anh Long quyết định shove all-in với hand Q 10 và được call bởi Adrian Esslen A Q. Bàn về K♦ 6♠ 4♠ J♣ 4♥ kết thục cuộc hành trình của Lâm Kim Long tại giải ATP với phần thưởng 437,650,000 VND.

Adrian Esslen giữ hơn 1 nửa số chip của giải

Level: 32 Blinds: 120K-240K Ante: 40K

Adrian Esslen và chip leader Nguyễn Hoàng Anh.

Sau khi raise preflop,Flop ra 2 4♥ 8. Esslen check-raised trong khi Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục bet 590k cho tới 1,7M. Nguyễn Hoàng Anh call. Turn về 6  Esslen quyết định chớp thời cơ và bet 2M. 1 lần nữa Nguyễn Hoàng Anh was call. River về 6 , Esslen all-in với 4.83M chip và được call. Esslen lật bài 8 8 giúp anh có đc full house trong khi Nguyễn Hoàng Anh úp bài.

Esslen có được 19M và trở thành chip leader.

Macaron Trần cán đích ở vị trí thứ 5.

Level: 32 Blinds: 120K-240K Ante: 40K

Macaron Trần all-in tại vị trí utg seat và gần như mọi người đều fold cho tới khi big blind Adrian Esslen call .

Macaron Trần 2 2
Esslen Q Q

Bàn về K A 10 7 10 và Macaron Trần đã dừng bước tai vị trí thứ 5 với giải thưởng 328,480,000 VND.

Lâm Kim Long vs Nguyễn Hoàng Anh

Level: 32 Blinds: 120K-240K Ante: 40K

Lâm Kim Long and Nguyễn Hoàng Anh bắt đầu với flop 9 8 8 . Lâm Kim Long check trong khi Nguyễn Hoàng Anh bet 700k và Lâm Kim Long call. Turn về 10 2 VDV đều check. River về 5 ,  Lâm Kim Long raise 1.5M và Nguyễn Hoàng Anh snap-call.

Lâm Kim Long 7-7 two pair
Nguyễn Hoàng Anh 9-6 higher two pair

Nguyễn Hoàng Anh còn 1.87M.

Lê Hồng Nghĩa double up.

Level: 32 Blinds: 120K-240K Ante: 40K

Lê Hồng Nghĩa với số chip chỉ đủ cho 6 blinds và quyết định 3-bet all in khi Lâm Kim Long 550k . Long call và Lê Hồng Nghĩa rơi vào vòng nguy hiểm .

Long K Q
Le A 10

Bàn ra K 5 10 4 A  giúp Lê Hồng Nghĩa có top pair và dành được thắng lợi.

Nguyễn Hoàng Anh dành lại chip.

Level: 32 Blinds: 120K-240K Ante: 40K

Nguyễn Hoàng Anh call khi raise 550k từ Lê Hồng Nghĩa và flop ra 2 J♦ 8♦. Nguyễn check, Lê Hồng Nghĩa bet 600k, Nguyen Hoàng Anh all in, và Lê Hồng Nghĩa fold ngay lập tức.

Adrian Esslen và Lâm Kim Long dành được lượng chip lớn từ Nguyễn Hoàng Anh

Level: 32 Blinds: 120K-240K Ante: 40K

Chip leader Nguyễn Hoàng Anh vừa thua 2 pots nhưng có vẻ không ảnh hưởng nhiều lắm. pot đầu băt đầu khi anh raise 520k và Adrian Esslen call tại vị trí big blind.

Flop ra 2 J 9, Esslen check trong khi Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục bet 630k . Esslen call. Turn ra A và river ra 4 , 2 player đều check và Esslen thắng với 7 9 .

Pots 2 là Lâm Kim Long. Nguyễn Hoàng Anh check trong khi Long raise 650k Flop 8 J 3, Nguyễn Hoàng Anh 625k, Long raise 1.73m, và Nguyễn Hoàng Anh fold.

Lâm Kim Long vs Macaron Trần.

Level: 31 Blinds: 100K-200K Ante: 30K

Trận đấu bắt đầu khi Long raise bet 500k, Tan 3-bet 1.4M, Long all in với 3.625M, và Macaron Trần quyết đinh đánh bạc và call.

Long K J
Tan 10 9

Bàn về A 7 2 A J giúp Lâm Kim Long dành thắng lợi . Anh đang có trên 7.4M và Macaron Trần rớt xuống 2.4M.

Nguyễn Hoàng Anh và Adrian Esslen đối mặt

Level: 31 Blinds: 100K-200K Ante: 30K

2 VDV đều có số chip vượt trên 9M khi hand này bắt đầu. Nguyễn Hoàng Anh raise 500k , Adrian Esslen 3-bet 1.45M . Nguyễn Hoàng Anh 4-bet 5.15M đối mặt với Adrian Esslen. Cuối cùng Esslen fold. Hand của Nguyễn Hoàng Anh là K♥ 9♥.

Nguyễn Hoàng Anh hiện đang có 12M và trở thành chip leader .

Nguyễn Hoàng Anh loại Vũ Minh Trí

Level: 31 Blinds: 100K-200K Ante: 30K

Sau vài hand Nguyễn Hoàng Anh loại Dmitrii Ilin thì Anh tiếp tục đứng trước cơ hội loại Vũ Minh Trí. Ván đầu bắt đầu khi Vũ Minh Trí raise và Nguyễn Hoàng Anh call.

flop A 7 5, Vũ Minh Trí all-in và được call bởi Nguyễn Hoàng Anh.

Tri 7 6
Nguyen A 10

Turn về J và river 2 khiến Vũ Minh Trí đành về thứ 6 . Anh nhận được VND 256,990,000.

Dmitrii Ilin dừng cuộc chơi tại vị trí thứ 7

Level: 30 Blinds: 80K-160K Ante: 20K

Ngay sau giờ nghỉ là Hand all-in tới từ Dmitrii Ilin và được call bởi Nguyễn Hoàng Anh

Ilin K J
Nguyen 6 6

Bàn về Q 9 5 7 8 giúp cho Nguyễn Hoàng Anh có straight . Ilin ra về với vị trí thứ  7 cùng VND 208,680,000 .

Macaron Trần và Vũ Minh Trí hoà nhau 

Level: 30 Blinds: 80K-160K Ante: 20K

1 ván đấu hết sức hấp dẫn khi Vũ Minh Trí tại vị trí dealer all-in 2m6 cùng hand A-7 và được call bởi vị trí sb Mararon Trần cùng hand A-5.

flop và turn ra A -J -10-A khiến ván đầu hết sức gay cấn và với river về J thì 2 VDV đã hoà nhau với full house cho mỗi VDV.

Adrian Esslen tiếp tục thắng lớn

Level: 30 Blinds: 80K-160K Ante: 20K

Adrian Esslen hiện đang có cho minh 9.6M chip và vẫn tiếp tục gia tăng khi đối đầu với Lâm Kim Long. Essien raise 450k, Long 3-bet 960k, esslen 4-bet 1.77M khiến Long từ bỏ pot của mình. Hand của Essien là K J

Chip Leader Adrian Esslen tiếp tục giữ vững ngôi vi.

Level: 30 Blinds: 80K-160K Ante: 20K

Adrian Esslen vừa giành được 2 pots dể giữ vững ngôi chip leader của mình. Hand đầu với

Nguyễn Hoàng Anh. Esslen raise 375k và được call bởi vị trí sb Nguyễn Hoàng Anh. flop 7 J 4, Nguyễn Hoàng Anh check, Esslen bet 400k, Nguyễn Hoàng Anh fold.

Hand thứ 2 với Dmitrii Ilin raise  350k từ vị trí utg. Esslen bảo vệ vị trí bb của mình.

flop 5 2 6, Esslen check, Ilin tiếp tục bet 350k, Esslen call all in , Ilin fold.

Flo Campomanes ra về với giải thưởng 176,800,000 VND

Level: 30 Blinds: 80K-160K Ante: 20K

Flo Campomanes all in với 650k chip và được call bởi sb Lâm Kim Long nhưng bb Lê Hồng Nghĩa lập tức 3-bet tới 1.8M . Long fold và cho mọi người thấy hand pocket 9.

Campomanes A 4
Nghia A A

Bàn ra Q 7 Q 6 K và Campomanes trở thành VDV đầu tiên bị loại khỏi final 8. Anh sẽ ra về với VND 176,800,000 .

 

Lâm Kim Long thắng số chip lớn từ Nguyễn Hoàng Anh

Level: 30 Blinds: 80K-160K Ante: 20K

Flop và turn ra 3 9 5 K ♠, Nguyễn Hoàng Anh check trong khi Lâm Kim Long bet 450k, Nguyễn Hoàng Anh call. Khi river về 4♥ Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục check và Lâm Kim Long bet 850k khiến Nguyễn Hoàng Anh fold.

 

Vũ Minh Tri double-up bởi Flo Campomanes

Level: 29 Blinds: 60K-120K Ante: 20K

Ngay tại pre-flop thì Flo Campomanes đã all-in và được Vũ Minh Trí call.

Campomanes 8 8
Tri Q Q

Bàn ra 5 6 K 9 10 khiến Campomanes thua 1.130M , Vũ Minh Trí lên 2.3M chip và Campomanes rớt xuống 990k chip.

Macaron Trần vs Flo Campomanes

Level: 29 Blinds: 60K-120K Ante: 20K

Ván đấu lớn đầu tiền của bàn Final là giữa Macaron Trần và Flo Campomanes. Bắt đầu với Macaron Tràn raise bet 260k, Campomanes 3-bet 600k, và Tan call.

flop ra K 4 10, Macaron Trần check, Campomanes bet 580k ,Macaron Trần re-raise tới 1.4M, và Campomanes fold.

FiNAL 8

Vậy là đã tới vòng final với 8 VDV và Việt Nam sẽ có 5 VDV góp mặt tại đây. Chúc các VDV Việt Nam thi đấu thành công !!!!

 

Lâm Kim Long – Vietnam – 5,375,000
Lê Hồng Nghĩa – Vietnam – 2,160,000
Adrian Esslen – Germany – 6,530,000
Dmitrii Ilin – Russia – 3,485,000
Vũ Minh Trí – Vietnam – 2,230,000
Macaron Trần – Vietnam – 5,100,000
Nguyễn Hoàng Anh – 5,650,000
Flo Campomanes – Philippines – 3,460,000

Vũ Minh trí vs  Sebastien Noiret

Level: 28 Blinds: 50K-100K Ante: 10K

2 VDV short stack lần thứ 2 đụng độ với kết quả lần thứ 1 là hoà. Tại lần này Vũ Minh trí với hand Tri A J đụng Sebastien hand A 9. Bàn về 4♣ 5♣ 6♣7♠ 4♥ khiến Noiret chỉ còn 260k chip.

Siyoung Lee bị loại bởi Adrian Esslen

Level: 28 Blinds: 50K-100K Ante: 10K

Vậy là chỉ còn 10 VDV khi Siyoung Lee bị loại sau khi all-in với Adrian Esslen

Lee Q 5
Esslen 10 10

Bàn về J 3 10 7 A. Lee đành dừng bước tại vị trí thứ 11 với  VND 136,223,000.

Loic Muller dừng bước bởi Nguyễn Hoàng Anh

Level: 28 Blinds: 50K-100K Ante: 10K

Bàn đấu bắt đầu khi Nguyễn Hoàng Anh raise 250k. Loic Muller 3-bet 500k và Nguyễn Hoàng Anh call.

flop ra 5 9 7♠ . Muller bet 500k nhưng Nguyễn Hoàng Anh lại shove all-in đẩy Muller vào tình thế snap-called.

Muller K K overpair
Hoang 7 7 set

Turn 6♣ và River 3♦ khiến Loic Muller dừng bước tại vị trí thứ 12.

Tom Glamuzina rời cuộc chơi

Level: 28 Blinds: 50K-100K Ante: 10K

Tom Glamuzina với hand A 7♠ all-in đụng độ hand pocket 8 của  Macaron Tan . Bàn không về gì giúp tom tiếp tục cuộc chơi và đành về thứ 13 với VND 118,883,000.

Loic Muller double up với Đồng Anh Dũng

Level: 28 Blinds: 50K-100K Ante: 10K

Loic Muller tham gia bàn sau quãng thời gian lặng tiếng với pha all in và được anh Dũng call.

Muller A K
Dung K 2

Bàn về K 3 6 8 4 giúp Muller thành công double up.

Sebastien Noiret thành công với double-up

Level: 28 Blinds: 50K-100K Ante: 10K

Sebastien Noiret đã chờ đợi thời cơ double up từ rất lâu rồi. Và cơ hội đó đã đến khi gặp Nguyễn Hoàng Anh.

Noiret 9 9
Anh K Q

bàn về 9 J 8 5 J giúp noiret có full house

Lê Hồng Nghĩa loại Nguyễn Ngọc Nghĩa

Level: 27 Blinds: 40K-80K Ante: 10K

Nguyễn Ngọc Nghĩa all-in với hand A♠ 4♦ và được call bởi Lê Hồng Nghĩa cùng hand A♦ K♥ .

Flop ra 4♥ J♣ 2♣ khiến Ngọc có cơ hội double-up nhưng khi turn ra K♣ thì mọi chuyên đã khác. Với river về A♥ thì Nguyễn Ngọc Nghĩa đã dừng bước ở vị trí thứ 14 cùng VND 118,833,000.

Vũ Minh Trí với 2 lần double-up

Level: 27 Blinds: 40K-80K Ante: 10K

Vũ Minh trí đã quay lai cuộc chơi 1 cách tuyệt vời sau 2 lần double up thành công. Tại hand đầu anh Trí all-in với hand A♥ J♥ đã dành chiến thắng khi Nguyễn Hoàng Anh quyết định gamble với hand 10♣ 7♣ .

Bàn ra  5♣ 5♦ 7♠ A♣ 5♠ giúp anh Trí có full house

Hand 2 có

Adrian Esslen vs Siyoung Lee

Level: 27 Blinds: 40K-80K Ante: 10K

Bàn ra  7 7 Q 5 cùng với 3 VDV . Adrian Esslen bet 250k , Siyoung Lee call , Lâm Kim Long fold . River về 2♦ , Esslen bet 575k và Lee call. Esslen với hand Q♣ 9♥ đã chiến thắng khi Lee bỏ bài.

Julien Trần dừng bước bởi Dmitry Ilin 

Level: 26 Blinds: 30K-60K Ante: 10K

pocket A của Dmitry Ilin lại 1 lần nữa đụng phải all-in khi Julien Trần cầm A-3. Bàn đấu ra

A-2-J-K-K chỉ càng làm tăng thêm chiến thắng cho Dmitry Ilin với full house.Julien Trần dừng cuộc chơi tại vị trí 16 và mang về VND 103,375,000..

 

Siyoung Lee’ loại Hoàng Xuân Bách

Level: 26 Blinds: 30K-60K Ante: 10K

Siyoung Lee’s A-A đụng độ Hoàng Xuân Bách J-J tại pre-flop khi Hoàng Xuân Bách đã all-in. Không có gì bất ngờ và Hoàng Xuân Bách đã phải dừng tại vị trí 17 với giải thưởng VND 103,375,000.

Lê Hồng Nghĩa vs Julien Trần (2).

Level: 26 Blinds: 30K-60K Ante: 10K

Lê Hồng Nghĩa raise 170k và được call bởi Julien Trần ở vị trí bb.

Flop K Q8 , Trần check nhưng Nghĩa tiếp tục bet 170k và Julien Trần call. Tại turn 3♠ và river 10♠ , 2 VDV đều check . Trần với hand 8-5 ko thể qua được pocket 9 của Nghĩa

Dmitry Ilin mất lượng lớn chip

Level: 26 Blinds: 30K-60K Ante: 10K

Trận đấu bắt đầu với raise 130k tới từ Lâm Kim Long. Ilin 3-bet 350k và anh Long call.

flop 7 6 J, 2 VDV đều check . turn về 6♦, anh Long bet 450k nhưng Ilin shove all-in và ngay lặp tức a Long call.

Ilin 8 9 draw
Lâm J J set

River về 2 giúp anh Long có chiến thắng. Anh Long hiện đang có 4M1 chip trong khi Ilin mất 1M77 chip và còn 1M6.

Loic Muller vượt lên

Level: 25 Blinds: 25K-50K Ante: 5K

Lê Hồng Nghĩa vs Julien Trần.

Level: 24 Blinds: 20K-40K Ante: 5K

Julien Trần raise 85k chip và Lê Hồng Nghĩa 3-bet lại 230k . Julien Trần flat-call.

flop ra 4 107♠ Trần check và call sau khi Lê Hồng Nghĩa raise 150k. Turn về 6♥ , Trần check nhưng Lê Hồng Nghĩa all-in 400k đã khiến cho Julien Tran fold.

Harry Dương dừng bước bởi  Đồng Anh Dũng.

Level: 24 Blinds: 20K-40K Ante: 5K

Đồng Anh Dũng lấy lại vị trí thứ nhì sau khi loại nhà đương kim vô địch APT Harry Dương. Trận đấu bắt đầu khi anh Dương raise và được call bởi Sebastien Noiret và anh Dũng.

Với flop 8 5 7, anh Dương tiếp tục bet 135k khiến Sebastien Noiret fold và anh Dũng call. Turn về 6♥ , ngay lập tức anh Dũng shove all-in và được Dương call.

Dũng 9 10 higher straight
Dương 9 5 straight

River về Q không giúp gì được cho anh Dương và anh đã phải dừng cuộc chơi tại vị trí thứ 22 với tiền thưởng VND 88,883,000.

Julien Tran loại Okruzhnoy Alexander’s.

Level: 24 Blinds: 20K-40K Ante: 5K

Julien Tran với pocket 9 đã hạ Okruzhnoy Alexander’s A-7 . Alexande kết thúc giải với vị trí 23 và nhận được VND 76,323,000.

Đồng Anh Dũng Loại Vinh Phạm.

Level: 24 Blinds: 20K-40K Ante: 5K

Trận đấu bắt đầu khi Vinh Phạm all-in với 250k. Call tới từ sb Đồng Anh Dũng bb Adrian Esslen.

Flop ra 3 K 10 , Dũng slid out 450k bet và được call bởi Adrian Esslen. Turn về K♠ , Dũng tiếp tục bet thêm 500k khiến Adrian Esslen fold.

Dung 3 3 full house
Pham 7 9

River về  4 không thể giúp Phạm thay đổi được thế cục. Anh ấy đã kết thúc giải ở vị trí thứ 26 và nhận được  VND 76,323,000. 

Ván đấu này đã giúp Dũng vươn lên chip leader của ngày.

Harry Dương tạm thời thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Level: 23 Blinds: 15K-30K Ante: 5K

Hà Dương all-in với 335k chip và được call bởi VDV Tom Glamuzina.

Duong K J
Glamuzina 9 9

Bàn ra  7 4 8 J♣ 7♠ giúp Hà Dương có được flush và double-up 760k chip.

Hãy Để Lại Bình Luận Của Bạn
Chia sẻ
Bài trước27 VĐV sẽ tranh tài ở Final Day Main Event
Bài tiếp theoAPT chính thức kết thúc với chiến thắng của người Đức
BTV Steven Nguyen đến với Poker bằng 1 sự tình cờ vào đầu năm 2017, mình thông qua các kênh tin tức trong và ngoài nước để cập nhật thông tin củng như trau dồi kỹ năng thi đấu. Hiện mình là thành viên của VietPoker tham gia truyền tải các thông tin mới nhất của Poker khu vực đến đông đảo các đọc giả với mong muốn chung tay phát triển bộ môn Poker tại Việt Nam