Coach Jul theo dõi và bình luận các hands tại bàn high stakes 50/100/200 trên Poker King. Một vài hướng dẫn về bet sizing, đọc mặt bài cũng như nhận định lối chơi đối thủ.

Hãy Để Lại Bình Luận Của Bạn