Coach Jul dùng phần mềm Piosolver để hỗ trợ phân tích lại một ván đấu trên bàn high stakes của Poker King. Cầm thùng nut ở river trên mặt bài thùng 1 lá chập mặt, có nên raise hay không?

Hãy Để Lại Bình Luận Của Bạn