Jul Chơi 2 bàn 1/2/4 Zoom Poker King

0
125

Coach Jul tiếp tục chơi thử zoom 1/2/4 trên Poker King, lần này đánh 2 bàn cùng lúc. Một số hands ví dụ về lúc nào nên thin value bet, lúc nào nên slow play, lúc nào nên bluff.

Hãy Để Lại Bình Luận Của Bạn