Jul Chơi Short Deck Bàn 25 Trên Poker King (Phần 1)

0
66

Jul chơi Short Deck cấp độ mid stakes trên Vietnam Poker King, đánh short stack 50 antes.

Hãy Để Lại Bình Luận Của Bạn