Jul Chơi Short Deck Bàn 25 Trên Poker King (Phần 2)

0
272

Phần 2 Jul Tran chơi Short Deck mid stakes trên Vietnam Poker King.
Bạn nào quan tâm bộ môn Short Deck có thể tham khảo: http://rebrand.ly/kanekalas.

Hãy Để Lại Bình Luận Của Bạn