Một trong những buổi dạy 1 kèm 1 cuối cùng của Jul Tran. Trong video này, Jul review lại session của Khánh – 1 học viên trong team – đánh cùng lúc 3 bàn zoom trên Vietnam Poker King. Hand cuối cùng của phần 1 này rất đáng chú ý.

Hãy Để Lại Bình Luận Của Bạn