Phần 2 của buổi review hands giữa ex-coach Jul và học viên Khánh. Ba bàn zoom trên Vietnam Poker King.

Hãy Để Lại Bình Luận Của Bạn