Coach Jul Trần sử dụng phần mềm Poker Tracker 4 để phân tích database 97k hands bạn Khương (Sài Gòn) – giải 3 NPC lần thứ nhất tại Đà Nẵng – đánh trên PokerStars 50NL.

Hãy Để Lại Bình Luận Của Bạn